Betalingssatsar20232024
Eineundervisning3100,-3100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn2400,-2400,-
 Undervisning i grupper frå 5 og oppover2000,-2000,-

Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.