Dagsbillett

Vaksne kr 30,-
Barn kr 10,-

Årskort januar-desember

Vaksne kr 700,-
Barn kr 200,-