Døme på skjema og blankettar du finn på DIBK er som fylgjer:

  • Informasjonsblanketter
  • Søknadsskjemaer for byggesaker
  • Vedlegg til søknaden
  • Skjema for ansvarsrett
  • Skjema for uavhengig kontroll

Usikker på om du må søke?

  • Bygge garasje eller bod?
  • Bygge terrasse?
  • Sette opp tilbygg?

Her finn du ei oversikt over det du kan bygge utan å søke om løyve