Gimle skule er ein 1-10 skule med 156 elevar per 07.12.2020.

Skulen ligg midt i Fyresdal sentrum, i nærleiken av helsehus, barnehage, bibliotek, symjehall og samfunnshus. Midt i smørauga, med andre ord! Her er også kort veg til sentrum med butikkar, bygdemuseum og næringsliv. 

Skulen er lys og triveleg og godt utstyrt. Uteområdet har skatebane, leikeapparat, ulike fotballbanar og mange tre og buskar. Dette er eit uteområde som stimulerer til høg aktivitet og trivsel. Rett rundt skulen er Hamaren aktivitetsområde, eit flott friluftsområde tilrettelagt for både vandring, sykkel og leik i direkte tilknyting.

Vi er også ein fleirkulturell skule med både elevar og tilsette frå mange ulike land og kulturar.

Tilpassa opplæring står sentralt.

Etter skuletid er det SFO og kulturskulen som overtek skulebygget og uteområdet.