Handling/oppgåve2024
Deling i regulert område2000,-
Tillegg per eining over ei1000,-
Deling per eining utanfor regulert område (område sett av til bygningar og anlegg eller LNFR)2000,-