Elevar på 1. trinn som har meir enn 2 km veg mellom heim og skule og elles alle elever som har meir enn 4 km veg, har rett til skyss mellom heim og skule. 

Elevar har ikkje har rett til skyss fram og tilbake til SFO. Skulen søker om busskort til elevar som har rett på skyss.