Betalingssatsar per 01.01.2023:

Veslesalen med kjøkken

Private arrangement: 500,-
Lag/foreiningar: 200,-

Storsalen med kjøkken

Private arrangement: 500,-
Lag/foreiningar: 200,-

Bare kjøkken

Private arrangement: 500,-
Lag/foreiningar: 200,-

Heile huset

Private arrangement: 1000,-
Lag/foreiningar: 400,-

--- --- ---

Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet.