Handling/oppgåve2024
Klarlegging av eksisterande grense
4-9.1 Grensepåvising av tidlegare koordinatfesta grenser
For inntil to punkt7500,-
For overskytande grensepunkt, per punkt650,-
4-9.2 Klarlegging av grenser for heil grunneigedom eller festetomt opptil 8 daa som ikkje er koordinatfesta i tidlegare forretning
Areal 0-4000 m²9700,-
Areal 4001-8000 m²700 per t.
4-9.3 Klarlegging av grenser som tidlegare ikkje er koordinatbestemt
For inntil to punkt5000,-
For overskytande grensepunkt, pr. punkt inntil 8 punkt500,-
For overskytande grensepunkt pr. punkt frå 9 punkt350,-
4-9.4 Klarlegging av rettar
Fakturerast etter medgått tid jf. §§ 4-4 og 4-5700,-