Frå 30.11.2020 vil NAV Vest-Telemark ha fylgjande opningstider:

Kontora i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord og Vinje vil bare ha ope for avtalte møte/samtaler.

Kontoret i Tokke vil ha ope for dropp inn kvar måndag og torsdag kl. 10.00-14.00.

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring 406 16 218.

Statlege tenester:

Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan eller ringe/sende sms. Du finn informasjon på nav.no og per telefon 55 55 33 33.

Arbeidsgjevarar brukar nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.
 
Direkte nummer:

Seljord, Kviteseid og Nissedal
Tore Dag Lid
Mobil: 412 23 954

Fyresdal, Tokke og Vinje
Margit K. Bergland
Mobil: 404 76 863

IA–rådgjevar
Olav Aalandslid
Mobil: 994 49 230

Fyresdal - statlege ytingar:

Sissel H. Husstøyl
Mobil: 412 29 469 

Viviana Burgos
Mobil: 409 14 647

Åse Wrålid
Mobil: 412 83 592