NAV Vest-Telemark har fylgjande opningstider:

Kontoret i Fyresdal har ope for dropp inn kvar tysdag kl. 10.00-14.00. Dei andre dagane er det berre ope for avtalte møte/samtaler.

Kontoret i Tokke har ope for dropp inn kvar måndag og torsdag kl. 10.00-14.00.

Kontora i Kviteseid, Nissedal, Seljord og Vinje har berre ope for avtalte møte/samtaler.

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring 40 61 62 18.

Statlege tenester:

Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/ho i din digitale aktivitetsplan eller ringe/sende sms. Du finn informasjon på nav.no og per telefon 55 55 33 33.

Arbeidsgjevarar brukar nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.

Markedskontaktar:

Fyresdal, Tokke og Vinje
Kristine Haug Deilrind
Mobil: 95 52 11 42

Seljord, Kviteseid og Nissedal
Tore Dag Lid
Mobil: 41 22 39 54

IA–rådgjevar
Olav Aalandslid
Mobil: 99 44 92 30

Fyresdal - statlege ytingar:

Sissel H. Husstøyl
Mobil: 41 22 94 69 

Viviana Burgos
Mobil: 40 91 46 47

Åse Wrålid
Mobil: 41 28 35 92 

Kurt Wrålid
Mobil: 90 41 81 38