NAV Fyresdal er ope tysdagar kl. 10.00-14.00.

Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar.

  • NAV Vest-Telemark har hovudkontor på Dalen og er å finne i Sentrumsbygg, Hotellvegen 42. Opningstidene er måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00.  
  • Kviteseid: NAV er å finne i kommunehuset og det er ope tysdagar og fredagar kl. 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar. 
  • Nissedal: NAV er å finne i kommunehuset og det er kun ope etter avtale med rettleiar. 
  • Seljord: NAV er å finne i kommunehuset og det er ope måndagar og fredagar kl. 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar. 
  • Vinje: NAV er å finne i 2. etasje over Sparebanken og det er ope tysdagar og torsdagar kl. 10.00-14.00. Kontakt med NAV utover dette er avtala møte med rettleiar.

Kontaktinformasjon til NAV

Det er tilgjengeleg PC-ar på biblioteka i alle kommunane der ein kan bruke dei digitale tenestene frå NAV.