Handling/oppgåve2024
Dispensasjon frå reguleringsplan2500,-
Dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel2500,-
Dispensasjonar som i tillegg krev høyring4000,-
Tillegg per dispensasjon utover den fyrste i same søknad1000,-