Handling/oppgåve2024
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk1700,-
Saker etter både jordlova § 12 og PBL §§ 20-1 og 26-13400,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da2600,-
Annan konsesjon5000,-