Ordinært feie-/tilsynsgebyr 300,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus (feiing) 300,-
Gebyr for feiing utover feierute, per feiing 500,-
Feiing på fritidsbustad, per feiing Overført ordinært gebyr