Biblioteket har populær boksamling, film, lydbøker, aviser, tidsskrift, 3 datamaskiner til fri bruk for publikum og trådlaust nettverk. Bøker biblioteket ikkje har, kan vi i regelen låne frå andre bibliotek.  Det er mange sittegrupper på biblioteket og eit skjerma rom for lesing.

Det er rikeleg med gratis parkeringsplassar og H-plassar. Biblioteket har trappefri tilkomst.

Velkomen!

Bestill og hent ved døra - bøker, filmar og lydbøker

Sjølv om biblioteket nå er ope som vanleg att, kan du framleis nytte "bestill og hent": Lån bøker, filmar og lydbøker og hent ved døra!

Reserver i katalogen vår på nett, sende oss ein e-post, sende oss ei personleg melding via sida vår på Facebook, eller ta ein telefon.

Søk i katalogen vår og finn det du vil låne her.

Vil du reservere sjølv og ikkje har lånenummer/pinkode, får du det av oss – bare ring. 
Vi er ved telefonen tysdag kl. 10.00-15.30, onsdag kl. 17.00-20.30, torsdag kl. 12.00-15.30 og fredag kl. 10.00-15.30.

Fjernlån mellom bibliotek er ikkje mogleg akkurat nå.
Bøkene/lydbøkene/filmane du kan låne er difor avgrensa til samlinga til Fyresdal bibliotek.

Kontaktinformasjon:

Nå kan du òg levere i den svarte kassa ved døra.

Og ja, vi tek smittefaren på alvor! Alt vi får inn, blir sett i karantene. Alt vi låner ut, har vore i karantene. Vi vaskar ofte og bruker bare heilt nye posar til det du vil låne.

Nettstader

E-bøker:

Lese- og lytteappen BookBites er ei ypperleg plattform for utlån og aktiv formidling av e-bøker og e-lydbøker i bibliotek. Appen er laga for å motivere til meir lesing og styrke leseopplevinga. Last ned BookBites frå GooglePlay eller AppStore.

Lånereglar

Lånerett:

 • Alle har rett til å låne gratis frå biblioteket, du får lånekort mot å vise legitimasjon. 
 • Institusjonar blir registrerte ved ein ansvarleg person. 
 • Barn under skulepliktig alder låner på føresette sitt lånekort.

Lånetid: 

 • Lånetida er normalt 4 veker. Unntak: Lånetid for film og tidsskrift er 2 veker og for språkkurs 6 veker. For materiale innlånt frå andre bibliotek gjeld lånereglane til eigarbiblioteket.
 • Dersom materialet ikkje er reservert kan lånet vanlegvis bli forlenga inntil tre gonger. 
 • Det er også delar av samlinga som ikkje er til heimlån, bare til bruk på biblioteket. 

Fornying:

 • Kan skje ved frammøte på biblioteket, via telefon, e-post eller internett – logg inn med lånenummer/epost og PIN-kode på biblioteket si heimeside.

Reservering:

 • Materiale som er utlånt til annan lånar kan som regel bli reservert. Du får melding når materialet kjem, med ei frist for å hente.

Fjernlån:

 • Bøker o.a.vi ikkje eig sjølve prøvar vi å skaffe frå andre bibliotek. For slike lån gjeld lånereglane til eigarbiblioteket, inkludert satsar for erstatning/gebyr. Reglane finn ein som regel på eigarbiblioteket sine heimesider.

Ansvar: 

 • Lånaren er ansvarleg for det som blir lånt på eige lånekort. 
 • Hugs lånekort når du skal låne. 
 • Meld adresseendring og tap av lånekort til biblioteket. 
 • Lånaren har plikt til å gjere seg kjent med lånarreglementet
 • Bøker o.a. som ikkje er levert før lånetida er ute, vert purra. Tapt eller øydelagt materiale må erstattast etter fastsette satsar, eventuelt kan lånekortet bli sperra til saken er oppgjort. Det blir ikkje kravd erstatning frå barn under 15 år.

Satsar for erstatning av tapt/øydelagt materiale:

 • Materiale nyare enn eit år: Full pris eller erstatningskjøp.
 • Materiale eldre enn eit år som framleis er i sal: Full pris - 20%. 
 • Materiale som ikkje er i sal i bokhandel: Etter skjønn, sjekk t.d. hos antikvariat.net.
 • Materiale lånt inn frå andre bibliotek: Eigarbiblioteket sine satsar gjeld.

Særskilde reglar:

 • Film lånt på biblioteket er til privat bruk og det er lånaren sitt ansvar å fylgje aldersmerkinga. 
 • Biblioteket er ikkje ansvarleg for skader som måtte oppstå på teknisk utstyr ved bruk av lånt materiale.

Vest-Telemarkbiblioteka

Vest-Telemarkbiblioteka er biblioteka i Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.

Biblioteka har til saman store lokalhistoriske ressursar: bøker, bilete og dokumentsamlingar.

Dei har felles lånekort, katalog, og lånereglar.