Handling/oppgåve2024
4-8.1 Grunneigedom og festegrunn
Areal 0–500 m211000,-
Areal 500–1000 m212000,-
Areal 1001-2000 m²13000,-
Areal 2001-4000 m²15000,-
Areal 4001-6000 m²17000,-
Areal 6001-8000 m²19000,-
Areal over 8000 m2, fastpris + pr. 10 meter grenselengde 350-1000 m + pr. 10 meter grenselengde over 1000 m19 000,- + 60,- + 40,-
Tilleggsgebyr i samband med arealoverføring for klarlegging av grense(r) som ikkje tidlegare er koordinatfesta3700,-