«Erverv» er eit fellesord for alle måtar ein kan overta ein eigedom på; kjøp, arv, gåve osv. Fast eigedom er til dømes hus, gard eller ubebygd tomt, eller andre areal.

Sjå Landbruksdirektoratet si nettside for meir informasjon om konsesjon.

Sjå søknadsskjema A-Å for konsesjonsskjema