Vinje politistasjon er underlagt Midt- og Vest-Telemark lensmannsdistrikt som igjen er underlagt Sør-Øst politidistrikt.

Juni 2018 fekk alle kommunane i Sør-Øst politidistrikt ein eigen politikontakt. Politikontakten er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggjande arbeid.

I Fyresdal kommune er det Bjørn Håvard Olsen som er politikontakt. Han har i utgangspunktet kontordag i Fyresdal Næringshage torsdagar, men dette kan variere.