Reglar i symjehallen

Ein må vere 10 år eller eldre for å kunne vere åleine i bassenget. Ein må sjølvsagt vere symjedyktig i tillegg. 

Ein må vere 16 år eller eldre for å kunne vere med yngre sysken i bassenget. Ein må sjølvsagt vere symjedyktig i tillegg.

Det er totalforbod mot bruk av mobil i symjehallen! Dette pga. sikkerheita til ungane og at det er heilt forbode å ta bilete og filme.

Brukartider i symjehallen

Ved ynskje om å leige symjehallen utanom brukartidene, ta kontakt med avdelingsleiar teknisk drift.

Brukartider i symjehallen
Brukartider i symjehallen