Velkomne til både store og små!

Fyresdal symjehall ligg i sentrum av Fyresdal, mellom Gimle skule og idrettshallen.

  • Bassenget er 25 meter, og det er badstue i begge garderobane.
  • Fyresdal symjehall blei bygd i 1976/1977.
  • Fyresdal symjehall er open frå fyrste onsdag i oktober månad til siste laurdag i april månad (mao. stengt i mai, juni, juli, august og september).

Reglar i symjehallen

  • Du må vere 10 år eller eldre for å kunne vere åleine i bassenget. Du må sjølvsagt vere symjedyktig i tillegg.
  • Du må vere 16 år eller eldre for å kunne vere med yngre sysken i bassenget. Du må sjølvsagt vere symjedyktig i tillegg.
  • Det er totalforbod mot mobil i symjehallen! Dette pga. sikkerheita til ungane. I tillegg er det forbode å ta bilete og filme.

Ver venleg å sjå etter barna dykkar heile tida – ikkje la dei vere åleine i symjehallen!

Brukartider i symjehallen

Ved ynskje om å leige symjehallen utanom brukartidene, ta kontakt med avdelingsleiar teknisk drift.

Brukartider symjehallen haust 2021