Torsdag 23. november kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Fyresdal Næringshage. 

Sakslista ser slik ut:

 • PS 106/23 Referatsaker
 • RS 36/23 Referatsaker
 • RS 37/23 Orienteringar
 • RS 38/23 Statsforvaltarens innspel til departementet om konsekvensar av barnevernsreforma
 • RS 39/23 Møteplan 2024 politiske utval
 • PS 107/23 Tilstandsrapport for Gimle skule 2022-2023
 • PS 108/23 Arbeidsgruppe for gjennomgang av politisk delegeringsreglement, finansreglement, økonomireglement og reglement for kommunestyret 2023-2027
 • PS 109/23 Heim for ein 50-lapp - evaluering av ordninga
 • PS 110/23 Vegen til livsmeistring! oppvekstplan for Vest-Telemark
 • PS 111/23 Reiselivsstrategi for Vest-Telemark 2023-2033
 • PS 112/23 Godkjenning av oppretting av navna minnelund på Moland nye kyrkjegard
 • PS 113/23 Vestfold og Telemark revisjon IKS - endring av selskapsavtale 01.01.2024
 • PS 114/23 Ny selskapsavtale til politisk behandling - IKA Kongsberg
 • PS 115/23 Godkjenning av samarbeidsavtale for Vest-Telemark driftssenter

Du kan sjå heile møteinnkallinga her

Fylg gjerne møtet på WebTV frå kl. 19.00