Januar

24. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

24. Formannskapet

25. Formannskapet

Klikk her for saksdokument

Februar

06. Administrasjonsutvalet (ADMU)

06. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

08. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

08. Ungdomsrådet

09. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

09. Kommunestyret

16. Kontrollutvalet

Klikk her for saksdokument

Mars

08. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

08. Ungdomsrådet

09. Ungdomsrådet

09. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

15. Formannskapet

21. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

22. Formannskapet

24. Omstillingsstyret

30. Kommunestyret

Klikk her for saksdokument

April

12. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

13. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

19. Formannskapet

19. Ungdomsrådet

26. Kommunestyret (ekstraordinært)

Klikk her for saksdokument

Mai

02. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

03. Ungdomsrådet

04. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

08. Administrasjonsutvalet (ADMU)

08. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

10. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

10. Formannskapet

11. Kontrollutvalet

11. Kommunestyret

Klikk her for saksdokument

Juni

06. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

07. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

07. Ungdomsrådet

07. Formannskapet

08. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

15. Kommunestyret

15. Kontrollutvalet

Klikk her for saksdokument

September

06. Formannskapet

06. Ungdomsrådet

07. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

11. Administrasjonsutvalet (ADMU)

11. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

12. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

13. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

14. Kommunestyret

21. Kontrollutvalet

Klikk her for saksdokument

Oktober

04. Formannskapet

17. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

18. Ungdomsrådet

18. Hovudutvalet for plan og miljø (PM)

18. Formannskapet

19. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

26. Kommunestyret

Klikk her for saksdokument

November

08. Formannskapet

13. Administrasjonsutvalet (ADMU)

13. Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

15. Ungdomsrådet

16. Hovudutvalet for oppvekst, kultur og omsorg (OKO)

21. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (REMNF)

23. Kommunestyret

29. Hovudutvalet for plan og miljø (PM) 

30. Kontrollutvalet

Klikk her for saksdokument

Desember

06. Formannskapet

14. Kommunestyret

Klikk her for saksdokument