• Det er bare lov å bruke fyrverkeri mellom kl. 18.00 og kl. 02.00 på nyttårsaften (jf. § 2-10 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff).
 • Det er 18-årsgrense for bruk av fyrverkeri (jf. § 2-5 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff).
 • Planlegg fyrverkerioppskytinga i god tid.
 • Les bruksanvisninga nøye før bruk.
 • Kontroller at fyrverkeriet ikkje er skada.
 • Sørg for at fyrverkeriet ikkje kan velte.
 • Bruk tennstav.
 • Bruk beskyttelsesbriller.
 • Bøyg deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
 • Ikkje tenn fyrverkeriet på nytt om det ikkje tenner ved fyrste forsøk.
 • Hald god avstand frå oppskytinga.
 • Alkohol og fyrverkeri høyrer ikkje saman.

Tak omsyn til andre!
Hugs at fyrverkeri gjer dei fleste hundar/dyr livredde.

Fyresdal kommune
Sektor for plan og teknikk