August (10 skuledagar)

Skulestart: Onsdag 18. august.

September (22 skuledagar) -
Oktober (16 skuledagar) Haustferie: Veke 41 (f.o.m. måndag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober).
November 22 skuledagar) -
Desember (16 skuledagar) Siste skuledag før jol: Onsdag 22. desember.
Januar (20 skuledagar)

Fyrste skuledag etter nyttår: Tysdag 4. januar.

Februar (15 skuledagar) Vinterferie: Veke 8 (f.o.m. måndag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar).
Mars 23 skuledagar) -
April (15 skuledagar) Påskeferie: F.o.m. måndag 11. april t.o.m. måndag 18. april (2. påskedag).
Mai (19 skuledagar) Offentlege fridagar og andre fridagar:
  • Tysdag 17. mai
  • Kristi Himmelfartsdag torsdag 26. mai
  • Fredag 27. mai
Juni (12 skuledagar)

Offentleg fridag måndag 6. juni (2. pinsedag).
Siste skuledag: Fredag 17. juni.


Elevane skal ha 190 skuledagar.

Vedtatt av samarbeidsutvalet 24.03.2021.

Informasjon om eventuelle planleggingsdagar kjem.