Betalingssatsar per 01.01.2022:

Dagsbillett

Vaksne kr 30,-

Barn kr 10,-

Årskort januar-desember

Vaksne kr 700,-

Barn kr 200,-