Slit du med å betale lån og rekningar på grunn av høge renter og høge prisar? Byrjar utgiftene å bli høgare enn inntektene? 

For å få råd og hjelp til å handtere problema, ring direkte til økonomirådgjevarane i Vest-Telemark:

  • Berit Valhovd, mobil 90 24 62 43
  • Anne Marie Åsheim, mobil 96 01 12 38