Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samvære med born under offentleg omsorg

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Både barnet og foreldra har rett til samvær og kontakt med kvarandre. Det er barneverns- og helsenemnda som avgjer korleis samværet skal skje og kor mykje kontakt de skal ha. Nemnda skal gjere ei vurdering i kvar enkelt sak. Vurderinga skal baserast på kriterium som barnet sitt behov for vern, barnet si utvikling, i tillegg til familien sin  moglegheit til å bevare eit familieliv og til å styrkje banda mellom seg.

  Samværet skal vere til barnet sin beste, og barnet sitt syn vil vere viktig ved vurderinga.

  Målgruppe

  Foreldre og i meir spesielle situasjonar også besteforeldre, sysken, onklar/tanter eller nære venner av barnet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Ein samværsplan er ikkje eit vedtak som du kan klage på. Men etter 18 månader kan foreldre krevje at nemnda behandlar heile saka på nytt.
   
  Dersom du meiner at barnevernstenesta si saksbehandling i samanheng med utforming av samværsplanen er feil, eller at tilrettelegging for kvaliteten på samværa ikkje er god nok, kan du ta dette opp med barnevernstenesta, eller eventuelt sende ei tilsynsklage til statsforvaltaren. 
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52