Betalingssatsar 2022 2023
Eineundervisning 3100,- 3100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn 2400,- 2400,-
 Undervisning i grupper frå 5 og oppover 2000,- 2000,-

Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.