Klinikken prioriterer barn og prioriterte grupper, men tek inn det dei klarer av vanlege pasientar i tillegg.

Ta kontakt for timeavtale.

Treng du akutt hjelp?

Her kan du lese meir om korleis du får akutt tannlegehjelp i helger og høgtider.

Frå hausten 2021 vil det vere ein ny tannlege på plass i Fyresdal. Ho heiter Niat Ukbu Tezare. Fram til den nye tannlegen er på plass vil klinikkleiar Live Lid Breiland vere til stades i Fyresdal slik ho har vore det siste året. I tillegg vil tannpleiarane ha dagar i Fyresdal for undersøkingar m.m.