Opningstider på Fyresdal tannklinikk frå januar 2022

Klinikken held ope annankvar måndag (oddetalsveker) og kvar tysdag og torsdag. 

Prioriterte grupper

Klinikken prioriterer barn og prioriterte grupper, men tek inn det dei klarer av vanlege pasientar i tillegg. Ta kontakt for timeavtale.

Treng du akutt hjelp?

Her kan du lese meir om korleis du får akutt tannlegehjelp i helger og høgtider.

Tannlegar på Fyresdal tannklinikk

Det er i hovudsak Niat Tezare og Kaia Gjermo som har behandling i Fyresdal, men Live Lid Breiland og Julia Authen vil også vere til stades innimellom.