Prioriterte grupper:

Klinikken prioriterer barn, institusjon/heimesjukepleie og andre prioriterte grupper i fylkeskommunen. Vi tar inn vaksne, betalande pasientar etter kapasitet (følger venteliste over dei som har tatt kontakt med klinikken). Kontakt klinikken for timeavtale eller ved spørsmål.

Treng du akutt hjelp?

Her kan du lese meir om korleis du får akutt tannlegehjelp i helger og høgtider