Klinikken prioriterer barn og prioriterte grupper, men tek inn det dei klarer av vanlege pasientar i tillegg.

Ta kontakt for timeavtale.

Treng du akutt hjelp?

Her kan du lese meir om korleis du får akutt tannlegehjelp i helger og høgtider.