Fyresdal kommune har fått 5 stykk såkalla «Komp» av Vest-Telemarkrådet til utlån i kommunen.

«Komp» er ei perfekt løysing for eldre familiemedlemmer som:

  • Strevar med å bruke moderne teknologi som nettbrett eller smarttelefon
  • Bur langt unna eller er isolert
  • Vil ta større del i kvardagen til heile familien

Det er Fyresdal Røde Kors som står for opplæring og montering.

Kan dette vere noko for deg og din familie? 

Ta kontakt med Røde Kors på 97 47 88 35.