Gratis tilbod til alle ungdomar i alderen 12-20 år!

NB. Ein treng ikkje å bestille time.

Du finn oss på helsehuset - innerst i gangen til venstre etter venteromet.

Vi har ope annankvar onsdag (partalsveker) kl. 14.00-17.00. Lege er tilgjengeleg kl. 14.00-15.30, og utanom dette er det vi andre som deler på det.

Dersom du kjem innom, men ikkje treffer den du ynskjer å snakke med, så set vi berre opp ei avtale for deg. Det heng liste på skulen og på ungdomsklubben med oversikt over kven som er der dei ulike onsdagane, og det blir lagt ut info på Instagram (hfu_fyresdal).

Snakk med oss om det du vil!

Hos oss kan du kome med ting som rører seg hos deg. Ting som er vanskelege for deg akkurat nå, eller ting du har gått og tenkt på ei stund. Det kan også vere at du lurar på noko angåande kroppen din, kanskje du er bekymra for ein venn, kanskje du ynskjer prevensjonsmiddel, eller kanskje du ikkje har det noko greit heime. Vi er her for deg! Uansett om du berre har eit lite spørsmål eller har ei stor bekymring.

Hugs at vi har teieplikt!

På HFU møter du:

Ein av legane på legekontoret.

Åsne Gro Sandvik
Fagansvarleg for rus og psykiatri
Tlf. 35 06 73 03
Mail: asne.gro.sandvik@fyresdal.kommune.no

Ågot Takle
Jordmor
Tlf. 401 77 525
Mail: aagot.takle@fyresdal.kommune.no

Nina Breivik
Sjukepleiar på helsestasjon
Tlf. 35 06 73 04/948 40 668
Mail nina.breivik@fyresdal.kommune.no

Nyttige lenker:

Amathea - kvinnehelse, seksuell helse og minoritetshelse

Barneombudet

helsenorge - rus og avhengighet

Helsestasjon og skolehelsetjenesten (helsenorge.no)

Mental helse ungdom

Skeiv ungdom

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep

Pasient og tolk - ei brosjyre om tolk i helsetjenesten

Sex og samfunn

Ung.no