Sommaraktivitetar 2024
Sommaraktivitetar 2024

7. august: Tur til Saupstøyl i Fjellgardane

Ungane vil bli transporterte med buss inn til Mjåvatn. Der møter dei på damer frå Bygdekvinnelaget (Siv Seltveit, Inger Angell og Eva Greivstad), som skal gå med dei inn til støylen til Siv og Per Helge. Turen tar ca. 30 min, og er i lett terreng. På støylen går det kyr som ungane kan helse på. Elles blir det leikar og bålmat. Denne aktivteten er for dei som skal starte i 4. klasse og oppover. Påmelding til Siv på 90 51 62 37 innan 5. august.

Saupstøyl
Saupstøyl
Saupstøyl
Saupstøyl