Årsmeldinga for Fyresdal kommune for 2023 blei vedtatt i kommunestyret 30.05.2024.

Les den her:

Årsmelding 2023

Her finn du fleire årsmeldingar:

Rekneskap og årsmeldingar