Turen startar ved informasjonstavla. Fylg blå merka stig oppover myrdraga mot Kroktjønn. Her kan ein sjå tufta etter den gamle støylsbua. Ein ser varden, der boka ligg, i god tid før ein når toppen. Store delar av den flotte Valebjørgsheia ser ein mot aust. Mot sør kan ein sjå fjernsynsmasta på Hovdefjell. Og når det er klart vêr, skal ein kunne sjå havet mot sør. Flott tur sommar som vinter. Hugs å skrive namnet ditt i boka.

Lengde og terreng:

  • Total lengde: 6 km
  • Stigning: 260 m
  • Terreng: Middels
  • Gangtid: 3 timar

Sjå ut.no for kart