Tak av FV 355 i Kilegrend, inn mot Øyne Camping. Rett etter tunnelen startar turvegen ved skilt opp til venstre. Fylg traktorvegen til endes og deretter fylg blått merke vidare til toppen. Turbok i foten av den høge masta.

Lengde og terreng:

  • Total lengde: 3 km
  • Stigning: 240 m
  • Terreng: Bratt
  • Gangtid: 1,5 timar

Sjå ut.no for kart