Parker ved skilt (parkeringsavgift) og fylg bilvegen vidare langs Nordbøtjønna. Start turen på austsida av Fjelltjønn. Det er ikkje merka stig til toppen, så her må ein nytte kart og kompass. Flott tur sommar som vinter. Hugs å skrive namnet ditt i boka! 

Lengde og terreng:

  • Lengde: 12 km
  • Stigning: 530 m
  • Terreng: Krevjande
  • Gangtid: Dagstur

Sjå ut.no for kart