Flyplassen blir og bruka til arrangement, og kan enkelte dagar/helger vere stengt. 

Alle reservasjonar og spørsmål om arrangement skal gå gjennom flyplasseigar Fyresdal kommune. Kontaktperson er Hallgeir Lund.