Det blir med dette varsla om at det vil bli innført telerestriksjonar på kommunale vegar i Fyresdal kommune våren 2024.

Dette gjeld for køyretøy med aksellast over 3 tonn. Unnateke for restriksjonane er VTK, renovasjon, buss i rute, mjølkebil og utrykkingskøyretøy.

Telerestriksjonane gjeld i perioden som skilta for den einskilde veg viser.

Kontaktperson ved spørsmål: 
Hallgeir Lund 
35 06 71 40 / 970 69 879