Tida går fort, og det er mykje som skal skje! Det er mange som spør om når samfunnshuset er ferdig – og her kjem litt informasjon.

Arbeidet med ombygging av sjølve storsalen er delvis ferdig. Vi manglar pr. i dag uttrekkbart amfi og nye stolar og bord. Produkta er bestilt og på veg til oss, men foreløpig med usikker leveringsdato.

Lyd, lys, sceneteppe osb. vil bli lagt ut på anbod denne veka. Leveringstidspunkt på dette er avhengig av leverandør, og er altså for tidleg å seie noko om. 

Det skal også pussast opp i gangen, og heile huset skal målast utvendig.

Mvh kulturavdelinga