Ungdomsrådet jobbar med saker som barn og ungdom er opptekne av. Dei har eigen sekretær og gjennomfører omlag 6-8 møter i året. I tillegg deltek medlemene på ungdomskonferansar og andre relevante møte. 
 
Per i dag har vi hatt val på ungdomsrådet kvar haust. Ungdomsrådet har fem medlemer og tre vara. Medlemene må vere i alderen 13-19 år og busett i Fyresdal kommune.

Ungdomsrådet 2019-2020 ser slik ut:

Faste medlemer:

  • Rena Marie Gustavsson 10. trinn
  • Knut Ausjore Heistad 9. trinn
  • Nora Aas Lund 3. vgs
  • Tora Sølyst Skomedal 9. trinn
  • Thea Veum 1. vgs

Varamedlemer:

1. Lina Johre Rustand 10. trinn
2. Sigrid Veum 9. trinn
3. Ask Dyrland Valseth 8. trinn