Tak av FV 355 og køyr forbi Kleivgrend inn til Torsdalen. Bompenger ved Libru. Parker oppe på dammen.

Fylg den raudmerka turistvegen ca. 2 km. Tak deretter til høgre ved skilt. Herifrå og opp er det merka veg med blå farge. Jamn fin stigning mot toppen. 

Lengde og terreng:

  • Total lengde: 7 km
  • Stigning: 350 m
  • Terreng: Middels
  • Gangtid: 4 timar

Sjå ut.no for kart