Vi treng å få ut dei gode produkta som vi har i bygda vår! 

For sesongen 2024 ynskjer vi å få til serveringstilbod og utsal der lokalmatprodusentar er innhaldsleverandørar. For å få til dette, treng vi å planlegge saman med alle dykk som har produkt som kan gå inn i eit slikt konsept. Vi ser for oss produsentar av til dømes honning, kjøtt, fisk, fugl, drikke, frukt og grønt.

Tid og stad: 

Torsdag 4. april kl. 17.00-19.00
Møterom Roan i Fyresdal Næringshage

Påmelding til Gerd Straume på gerd.straume@fyresdal.kommune.no eller 90 59 18 36.

Velkomen!