Det blir laga mykje fine produkt her i bygda, og vi ynskjer å kartlegge om det er interesse og kapasitet for å tilby desse produkta i ei form for lokalbu eller salsbod til sommaren. Formålet med møtet er å informere litt om moglegheitene og kartlegge interessa. Dersom du har saueskinn, knivar, strikkevottar, maleri eller anna handverk som egnar seg for sal, så bli med på møtet!

Tid og stad: 

Onsdag 17. april kl. 17.00-19.00
Møterom Roan i Fyresdal næringshage

Påmelding til Gerd Straume på gerd.straume@fyresdal.kommune.no eller 90 59 18 36.

Velkomen!