Det kan sjå freistande ut å gå på isen på utsida av Hamaren, men ver merksam på at isen er svært usikker på grunn av regulering!

Kjære foreldre og føresette: Ta ein ekstra prat med barna dykkar om isvett.

Isvettreglane:

  1. Ha respekt for isen.
  2. Ikkje gå ut på isen utan symjeferdigheiter.
  3. Hugs skikkeleg og tilstrekkeleg sikkerheitsutstyr – spesielt ispiggar lett tilgjengeleg.
  4. Gå fleire i følgje. Er de mange, gå litt spreidd.
  5. Hald deg på sikker is.
  6. Ver spesielt merksam på snødekt is og årstidsendringar.
  7. Bruk alle sansane, lytt etter lydar i isen.
  8. Viss du går igjennom isen, pust roleg, ikkje få panikk.
  9. Viss andre går igjennom isen, hald avstand.

Kjelde: Norges Livredningsselskap