Tak av FV 355 i Hauggrend mot Foldsæ og fylg vidare skilt mot Roan. Bomavgift. Køyr skilta skogsbilveg fram til parkering like før turvegen startar etter 4,5 km. Frå informasjonstavla fylgjer ein vegen ca. 50 meter før ein svingar inn i skogen til høgre og kryssar elva. I den nedre delen går stigen i furuskog, vidare gjennom fjellbjørkeskog og opp mot snaufjellet til toppen, som er den høgaste i Fyresdal. Utsynet frå Roan-toppen er storslått. Herifrå kan ein i godvêr sjå store delar av fjellheimen i Telemark. Det er sett opp ei informasjonstavle som syner fjelltoppar frå i nordvest, søre delen av Hardangervidda mot Gaustatoppen (1883 moh.) og vidare austetter mot Lifjell og nære fjellområde. Følg same vegen tilbake til Røyningdalen. Hugs å skrive namnet ditt i boka. 

Lengde og terreng:

  • Total lengde: 10 km
  • Stigning: 590 m
  • Terreng: Krevjande, bratt stigning

Sjå ut.no for kart