Kr 35,- per time.

Betaling for 10 månadar i året.

SFO utover faste tilbod blir fakturert med kr 35,- per time 2 gonger i året.

Kost

Kost per dag er kr 15,-.

Opphald i feriane

Kr 250,- per dag.

Feriestengt

SFO er stengt heile juli månad, på planleggingsdagar og i romjola.

Syskenmoderasjon

Det blir gjeve 30 % syskenmoderasjon for barn nummer 2 og 50 % syskenmoderasjon for barn nummer 3. Dette gjeld også når eit eller fleire av syskena er i barnehagen.