Eigenbetaling for SFO er kr 35,- pr. time i skuleåret. Maksimal månadspris i sommarferie kr 3 050,-.

Moderasjonsordningar, avhengig av foreldra si samla brutto inntekt, innvilgast etter søknad.

Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass/SFO maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla hushald, dersom:

a) maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit år utgjer meir enn seks prosent av hushaldet si inntekter det siste året eller,

b) det er ei varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalingen for eit år utgjer meir enn 6 % av hushaldet si inntekt.

Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. til 7. trinn.

Syskenmoderasjon med 30 % reduksjon for andre barnet og 50 % reduksjon for tredje og påfylgjande barn.