Frå sentrum køyrer ein opp Libakkane og tek til høgre før Lie og parkerer bilen ved skilt. Frå skiltet ved Kjeldemyra fylgjer ein bilvegen 550 m og tek fyrste veg til venstre. Fylgjer stigen opp til Litjønn og går langs denne. Etter omlag 2,7 km med jamn stigning kjem vi til eit skilt som peikar mot ein flott utsiktsplass der det er fint å kvile. Fylg stigen 300 m lenger fram og tak til venstre ved skilt. Her går ein opp myrdraget og på fjell mot seiste del til toppen, med ein flott varde og bok til å skrive i. 

Lengde og terreng:

  • Total lengde: 9 km
  • Terreng: Middels
  • Stigning: 340 m
  • Gangtid: 3-4 timar

Sjå ut.no for kart