Hjelpemiddeltekniker:

  • Formidle hjelpemiddel
  • Tilrettelegging
  • Montering
  • Opplæring
  • Oppfølging
  • Vedlikehald
  • Service

Velferdsteknologi:

  • Formidle stasjonære og mobile tryggleiksalarmar
  • Opplæring og oppfølging av desse
  • Tett samarbeid med alarmsentralen i Telemark