Tak av FV 355 i Hegglandsgrend mot Kleivgrend. Fylg skilt til Åslandsgrend etter omlag 2,5 km og vidare skilt til Tjønnefjell etter nye 2,5 km. Køyr 1 km til enden av vegen og parker der. Stigen startar langs ein traktorveg etter å ha kryssa elva. Etter ca. 100 meter kan ein ta til høgre og følgje gammal heiveg. Stigen er ikkje merkt, men det er god gangstig til vardane på Flæune. Herifrå kan ein gå bratt rett opp til venstre, eller følgje stigen litt lenger fram og opp på toppen frå nordvest. På det høgaste punktet ser ein varden der boka ligg. På turen ned att kan ein følgje kanten ut mot Tjønnekvæven og snu austover til ein kjem ned på stigen ein gjekk opp. Flott tur sommar og vinter. Hugs å skrive namnet ditt i boka! 

Lengde og terreng:

  • Total lengde: 8-9 km
  • Stigning: 470 m
  • Terreng: Middels
  • Gangtid: 4 timar

Sjå ut.no for kart