Vippsnummeret er #537948.

Søk oss opp under "Kjøp og betal" og vipps så er det gjort!

Hugs å spesifisere kva du betalar for.

NB. Du kan ikkje nytte Vipps når du skal betale ei rekning, men til dømes når du skal kjøpe billett til symjehallen.