Ordførar og kommunedirektør

Ordførar Erik Skjervagen
Telefon 35 06 71 07
Mobil 95 03 61 72
E-post erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no 

Kommunedirektør Ulf Pedersen
Telefon 35 06 71 03
Mobil 48 27 53 15
E-post ulf.pedersen@fyresdal.kommune.no 

Økonomi- og stabsfunksjon

Økonomisjef Kjersti Bergland
Telefon 35 06 71 12
Mobil 95 17 74 08
E-post kjersti.bergland@fyresdal.kommune.no 

Jurist Cecilie Korneliussen (permisjon)
Telefon 35 06 71 04
Mobil 92 08 41 51
E-post cecilie.korneliussen@fyresdal.kommune.no 

HR-rådgjevar Torleiv Hvistendahl
Telefon 35 06 71 18
Mobil 90 78 03 57
E-post torleiv.hvistendahl@fyresdal.kommune.no 

Næringssjef Gerd Straume
Telefon 35 06 71 66
Mobil 90 59 18 36
E-post gerd.straume@fyresdal.kommune.no  

Arkivansvarleg Mikko Andree Äijälä
Mobil 95 85 66 96
E-post mikko.aijala@fyresdal.kommune.no  

Konsulent post og arkiv Grethe Lassemo
Telefon 35 06 71 09
E-post grethe.lassemo@fyresdal.kommune.no 

Konsulent økonomi Stine Tuften Metveit
Telefon 35 06 71 30
E-post stine.tuften.metveit@fyresdal.kommune.no  

Konsulent flyktningarbeid Oddbjørn Svendsen
Mobil 48 20 66 87
E-post oddbjorn.valentin.svendsen@fyresdal.kommune.no  

Prosjektstilling flyktningarbeid Samir Hegglid
Mobil 46 76 46 04
E-post samir.hegglid@fyresdal.kommune.no   

Konsulent informasjon Svånaug Dyrland Valseth
Telefon 35 06 71 26
E-post svanaug.valseth@fyresdal.kommune.no 

Sekretær Reidunn Sandvik
Telefon 35 06 71 00
E-post reidun.sandvik@fyresdal.kommune.no 

Sektor for helse og omsorg

Kommunalsjef helse og omsorg Mona-Helene Landsverk
Telefon 35 06 71 15
Mobil 90 77 69 48
E-post mona.landsverk@fyresdal.kommune.no

Avdelingsleiar helse Anne Veum
Telefon 35 06 73 11
Mobil 95 17 74 21
E-post anne.veum@fyresdal.kommune.no   

Avdelingsleiar pleie- og omsorgssenter (POS) Gry Synøve Åmlid
Telefon 35 06 71 88
Mobil 90 77 08 30
E-post gry.bergland@fyresdal.kommune.no

Avdelingsleiar heimesjukepleia (HSPL)/Tøddestogene Gunn Marit Aslestad
Mobil 97 71 71 05
E-post gunn.marit.aslestad@fyresdal.kommune.no   

Avdelingsleiar kjøkken og vaskeri Liv Lassemo
Telefon 35 06 71 63
Mobil 95 83 11 26
E-post liv.lassemo@fyresdal.kommune.no    

Personaladministrasjon Linda Berge
Telefon 35 06 71 67
E-post linda.berge@fyresdal.kommune.no   

Kommuneoverlege Karin Kristin Østerhus
Telefon 35 06 73 00
E-post karin.osterhus@fyresdal.kommune.no   

Sjukepleiar på helsestasjon Nina Breivik
Telefon 35 06 73 00
Mobil 94 84 06 68
E-post nina.breivik@fyresdal.kommune.no   

Fysioterapeut Bente Momrak & Sascha Simone Blumensaat Nielsen
Telefon 35 06 71 56
Mobil 95 21 79 71
E-post bente.momrak@fyresdal.kommune.no / sascha.nielsen@fyresdal.kommune.no 

Dagleg leiar på frivilligsentralen Anne Lise Greivstad
Mobil 94 87 36 40
E-post anne.lise.greivstad@fyresdal.kommune.no    

Aktivitets- og kulturarbeidar på pleie- og omsorgssenteret (POS) Saskia Drent
Telefon 35 06 71 67
E-post saskia.drent@fyresdal.kommune.no   

Spesialsjukepleiar tenestekontor Siv Skeimo Seltveit
Telefon 35 06 71 65
E-post siv.skeimo.seltveit@fyresdal.kommune.no   

Hjelpemiddelteknikar Kenneth Johannessen
Mobil 90 51 07 44
E-post kenneth.johannessen@fyresdal.kommune.no    

Sektor for kultur og oppvekst

Kommunalsjef kultur og oppvekst Liv Johre-Bakke
Telefon 35 06 71 08
Mobil 97 76 02 21
E-post liv.johre@fyresdal.kommune.no 

Rektor Anders Bergsland
Telefon 35 06 71 94
Mobil 97 73 41 52
E-post anders.bergsland@fyresdal.kommune.no  

Inspektør Kim Beck-Gundersen
Telefon 35 06 71 78
Mobil 92 22 65 16
E-post kim.beck.gundersen@fyresdal.kommune.no  

Barnehagestyrar Kathrin Theres Liltved
Telefon 35 06 71 80
Mobil 97 06 46 81
E-post kathrin.liltved@fyresdal.kommune.no 

Biblioteksjef Kari-Kristina Eidam
Telefon 35 06 71 21
E-post kari-kristina.eidam@fyresdal.kommune.no / biblioteket@fyresdal.kommune.no 

Konsulent oppvekstkontoret Solveig Johre Rustand
Telefon 35 06 71 76
E-post solveig.rustand@fyresdal.kommune.no 

Avdelingsleiar kultur Hilde Martini Momrak
Telefon 35 06 71 29
Mobil 95 27 09 05
E-post hilde.momrak@fyresdal.kommune.no 

Klubbleiar Svein Slyngstad
​Telefon 35 06 71 31
Mobil 99 22 57 09
E-post svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no 

Sektor for plan og teknikk

Kommunalsjef plan og teknikk Halvor Homme
Telefon 35 06 71 27
Mobil 90 77 77 57
E-post halvor.homme@fyresdal.kommune.no 

Avdelingsleiar reinhald Tone Norheim Klausen
Mobil 90 08 58 44
E-post tone.klausen@fyresdal.kommune.no  

Avdelingsleiar teknisk drift Signe Greivstad
Mobil 91 87 25 27
E-post signe.greivstad@fyresdal.kommune.no 

Skogbrukssjef Aslak Momrak-Haugan
Telefon 35 06 71 19
Mobil 95 08 13 25
E-post aslak.momrak.haugan@fyresdal.kommune.no 

Rådgjevar landbruk Elin Skålid
Telefon 35 06 71 23
Mobil 90 58 63 54
E-post elin.skalid@fyresdal.kommune.no 

Avdelingsingeniør oppmåling Hallgeir Lund
Telefon 35 06 71 40
Mobil 97 06 98 79
E-post hallgeir.lund@fyresdal.kommune.no 

Avdelingsingeniør/rådgjevar plansaker Mona Gundersen
Telefon 35 06 71 32
Mobil 95 79 43 42
E-post mona.gundersen@fyresdal.kommune.no 

Konsulent Mari Sørum Juva
Telefon 35 06 71 37
E-post mari.juva@fyresdal.kommune.no  

Driftsoperatør Egil Libjå
Mobil 95 03 75 43
E-post egil.libja@fyresdal.kommune.no 

Driftsoperatør Geir Teksle
Mobil 90 61 31 18
E-post geir.teksle@fyresdal.kommune.no 

Fyresdal kyrkjekontor

Kyrkjeverje Emilie Gravklev
Telefon 35 06 71 33
Mobil 48 18 61 04
E-post emilie.gravklev@fyresdal.kommune.no 

Sokneprest Marte Martilla Dybdal
Telefon 35 06 71 45
Mobil 47 17 72 27
​E-post marte.dybdal@fyresdal.kommune.no 

Kyrkjetenar Laje Bendik Gaaren
Mobil 99 27 90 53