Ordførar og kommunedirektør

Ordførar Erik Skjervagen
Telefon 35 06 71 07
Mobil 950 36 172
E-post erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no

Kommunedirektør Ulf Pedersen
Telefon 35 06 71 03
Mobil 482 75 315
E-post ulf.pedersen@fyresdal.kommune.no

Økonomi- og stabsfunksjon

Økonomisjef Kjersti Bergland
Telefon 35 06 71 12
Mobil 951 77 408
E-post kjersti.bergland@fyresdal.kommune.no

HR-rådgjevar Torleiv Hvistendahl
Telefon 35 06 71 18
E-post torleiv.hvistendahl@fyresdal.kommune.no

Arkivleiar Gunn Tone Noraberg
Telefon 35 06 71 01
E-post gunn.tone.noraberg@fyresdal.kommune.no

Konsulent Eva Greivstad
Telefon 35 06 71 30
E-post eva.greivstad@fyresdal.kommune.no

Konsulent Grethe Lassemo
Telefon 35 06 71 09
E-post grethe.lassemo@fyresdal.kommune.no

Sekretær Reidunn Sandvik
Telefon 35 06 71 00
E-post reidun.sandvik@fyresdal.kommune.no

Omstilling Fyresdal

Dagleg leiar omstilling Tor Gunnar Austjord
Mobil 977 60 277
E-post tor.austjord@fyresdal.kommune.no

Sektor for plan og teknikk

Kommunalsjef plan og teknikk John Kjell Lien
Telefon 35 06 71 27
Mobil 905 27 762
E-post john.kjell.lien@fyresdal.kommune.no

Avdelingsleiar teknisk drift Geir Wæthing
Telefon 35 06 71 41
Mobil 915 66 458
E-post geir.wething@fyresdal.kommune.no

Avdelingsleiar reinhald Elisabeth Bratsberg
Telefon 35 06 71 95
Mobil 992 30 514
E-post elisabeth.bratsberg@fyresdal.kommune.no

Skogbrukssjef Aslak Momrak-Haugan
Telefon 35 06 71 19
Mobil 950 81 325
E-post aslak.momrak.haugan@fyresdal.kommune.no

Rådgjevar landbruk Elin Skålid
Telefon 35 06 71 23
Mobil 905 86 354
E-post elin.skalid@fyresdal.kommune.no

Avdelingsingeniør oppmåling Hallgeir Lund
Telefon 35 06 71 40
Mobil 970 69 879
E-post hallgeir.lund@fyresdal.kommune.no

Avdelingsingeniør Kristine Gisholt
Telefon 35 06 71 32
E-post kristine.gisholt@fyresdal.kommune.no

Konsulent Svånaug Dyrland Valseth
Telefon 35 06 71 37
E-post svanaug.valseth@fyresdal.kommune.no

Driftsoperatør Egil Libjå
Mobil 950 37 543
E-post egil.libja@fyresdal.kommune.no

Driftsoperatør Geir Teksle
Mobil 906 13 118
E-post geir.teksle@fyresdal.kommune.no

Sektor for helse og omsorg

Kommunalsjef helse og omsorg Mona-Helene Landsverk
Telefon 35 06 71 15
Mobil 907 76 948
 
Avdelingsleiar helse Anne Veum
Telefon 35 06 73 11
Mobil 951 77 421
E-post anne.veum@fyresdal.kommune.no
 
Avdelingsleiar POS Gry Synøve Åmlid
Telefon 35 06 71 88
Mobil 907 70 830
E-post gry.bergland@fyresdal.kommune.no
 
Avdelingsleiar HSPL/Tøddestogene Gunn Marit Aslestad
Telefon 35 06 71 64
Mobil 977 17 105
E-post gunn.marit.aslestad@fyresdal.kommune.no
 
Avdelingsleiar kjøkken og vaskeri Liv Lassemo
Telefon 35 06 71 63
Mobil 958 31 126
E-post liv.lassemo@fyresdal.kommune.no
 
Personaladministrasjon Linda Berge
Telefon 35 06 71 67
E-post linda.berge@fyresdal.kommune.no
 
Kommuneoverlege Karin Kristin Østerhus
Telefon 35 06 73 00
E-post karin.osterhus@fyresdal.kommune.no
 
Helsesjukepleiar Bergit Mikkelsen
Telefon 35 06 73 00
E-post bergit.mikkelsen@fyresdal.kommune.no
 
Sjukepleiar på helsestasjon Nina Breivik
Telefon 35 06 73 00
Mobil 908 97 855
E-post nina.breivik@fyresdal.kommune.no
 
LIS 1-lege Jayani Jayaweera
Telefon 35 06 73 00
E-post jajay@fyresdal.kommune.no
 
Fagansvarleg psykisk helse og rus Åsne Gro Sandvik
Telefon 35 06 73 00
Mobil 905 93 135
E-post asne.gro.sandvik@fyresdal.kommune.no
 
Koordinator på frivilligsentralen Sigrun Rørdal Rekvik
Mobil 948 73 640
 
Fysioterapeut Bente Momrak
Telefon 35 06 71 56
Mobil 952 17 971
E-post bente.momrak@fyresdal.kommune.no
 
Fysioterapeut Karethe Breiteig
Telefon 35 06 71 56
Mobil 952 17 971
 
Spesialsjukepleiar tenestekontor Siv Skeimo Seltveit
Telefon 35 06 71 65
E-post siv.skeimo.seltveit@fyresdal.kommune.no
 
Psykiatrisk hjelpepleiar/ spesialhjelpepleiar i psykisk helse og fysisk aktivitet Randi Kristine Momrak
Telefon 35 06 73 00
Mobil 482 06 598
E-post randi.momrak@fyresdal.kommune.no
 
Jordmor Ågot Takle
Mobil 904 17 157 / 401 77 525
E-post agot.takle@vinje.kommune.no
 
Sekretær Inger Angell
Telefon 35 06 73 00
E-post inger.angell@fyresdal.kommune.no
 
Hjelpemiddelansvarleg Dag Kjetil Lund
Mobil 907 27 939
E-post dag.lund@fyresdal.kommune.no

Sektor for kultur og oppvekst

Kommunalsjef kultur og oppvekst Liv Johre-Bakke
Telefon 35 06 71 08
Mobil 977 60 221
E-post liv.johre@fyresdal.kommune.no

Inspektør Gimle skule Anette Lien
Mobil 412 99 789
E-post anette.lien@fyresdal.kommune.no

Barnehagestyrar Kathrin Theres Liltved
Telefon 35 06 71 80
Mobil 970 64 681
E-post kathrin.liltved@fyresdal.kommune.no

Biblioteksjef Christian Utigard
Telefon 35 06 71 21
E-post christian.utigard@fyresdal.kommune.no

Konsulent oppvekstkontoret Solveig Johre Rustand
Telefon 35 06 71 76
E-post solveig.rustand@fyresdal.kommune.no

Kulturkonsulent Hilde Martini Momrak
Telefon 35 06 71 29
Mobil 952 70 905
E-post hilde.momrak@fyresdal.kommune.no

Klubbleiar Svein Slyngstad
​Telefon 35 06 71 31
Mobil 992 25 709
E-post svein.slyngstad@fyresdal.kommune.no

Pedagogisk leiar Janine Braemer
Telefon 35 06 71 84
Mobil 902 29 260
E-post janine.braemer@fyresdal.kommune.no

Pedagogisk leiar Kristine Berthelsen
Telefon 35 06 71 81
Mobil 908 76 209
E-post kristine.berthelsen@fyresdal.kommune.no

Pedagogisk leiar Linn Cecilie Hansen
Telefon 35 06 71 84
Mobil 908 75 296
E-post linn.c.hansen@fyresdal.kommune.no

Pedagogisk leiar Tone Nedrebø
Telefon 35 06 71 81
Mobil 902 17 743
E-post tone.nedrebo@fyresdal.kommune.no

Fyresdal kyrkjekontor

Kyrkjeverje Else Berit Mandt Gaaren
Telefon 35 06 71 33
Mobil 951 59 494
E-post else.berit.gaaren@fyresdal.kommune.no

Sokneprestvikar Marte Martilla Dybdal
Telefon 35 06 71 45
​E-post marte.dybdal@fyresdal.kommune.no