Storsalen med kjøkken - døgn

Private/kommersielle arrangement: kr 2000,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 750,-

Storsalen med kjøkken - helg

Private/kommersielle arrangement: kr 3000,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 2000,-

Veslesalen med kjøkken - døgn

Private/kommersielle arrangement: kr 1000,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 500,-

Veslesalen med kjøkken - helg

Private/kommersielle arrangement: kr 2500,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 1200,-

Berre kjøkken - døgn

Private/kommersielle arrangement: kr 500,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 500,-

Berre kjøkken - helg

Private/kommersielle arrangement: kr 1500,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 1000,-

Heile huset - døgn

Private/kommersielle arrangement: kr 3000,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 1500,-

Heile huset - helg

Private/kommersielle arrangement: kr 4000,-
Lag og foreiningar i Fyresdal: kr 2500,-